เห็นลูกระเบิดที่จะวิ่งมาชน MOUSE คุณไหมครับถ้าชนแล้วระเบิดก็จะระเบิดครับแต่จะชน MOUSE เพียงครั้งเดียวนะครับ