ทำแถบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีการไล่สีวิ่งไปมา


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดงแถบสีที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> ครับ