พิมพ์คำตามที่เรากำหนดที่ KEYBOARD แล้วมี POPUP ขึ้นมา


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ