ทำตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆ เปลี่ยนสีกระพริบไปมา


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดงตารางที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ


เพิ่ม onload=changeCols() เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ