ทำตารางสูตรคูณแม่ 1 ถึง 10 โดยใช้ JAVASCRIPT


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดงตารางที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ