ดูสูตรคูณแม่ที่เราต้องการจะดูโดยจะเป็นแม่ที่เท่าไรก็ได้ ไม่จำกัด


ต้องการให้แสดงข้อความที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ