มีแถบเลื่อนเพื่อสร้างรหัสสี


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ