ทำ HORIZONTOL LINE (เส้นใต้) แบบมีลูกเล่นสวยงาม


CODE ของ แบบที่ 1 : นำ CODE ด้านล่างไปไว้ในตำแหน่งที่ต้องการให้แสดงครับ <body> นะครับ


CODE ของ แบบที่ 2 : นำ CODE ด้านล่างไปไว้ในตำแหน่งที่ต้องการให้แสดงครับ <body> นะครับ