เครื่องมึอที่มีหน้าที่เหมือนช่อง ADDRESS ใน BROWSER


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดงที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ