==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับ อื่นๆ) หน้า 2

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3


hosting


21.ทำข้อความบอกว่ากำลัง LOAD หน้าอยู่ แต่พอ LOAD เสร็จข้อความก็หายไป ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

22.ทำแบบทดสอบ แบบคลิ๊กที่ปุ่มแล้วมีคำเฉลยออกมา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

23.ทำแบบทดสอบ แบบทำให้เสร็จแล้วกดปุ่มตรวจคำตอบเพื่อเช็คคะแนน แล้วมีเฉลยออกมา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

24.ทำ BAR สีไว้ทำหัวหรือท้าย WEBPAGE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

25.ทำ BAR สีไว้ทำหัวหรือท้าย WEBPAGE แบบช่องเล็กๆ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

26.ทำกราฟเส้น ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

27.ทำสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เช่น WRISTBAND ไว้ใน WEB กันเถอะ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

28.ทำแถบสีไว้ พอเอา MOUSE ไปชี้จะขึ้นรหัสสี ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

29.ทำให้ไม่แสดง ERROR ใน BROWSER ของ NETSCAPE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

30.ทำให้ถ้าในหน้ามี JAVASCRIPT ERROR จะมีข้อความมาบอกถึงสาเหตุ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

31.ทำกล่องที่มี CHEER LEADER เต้น ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

32.ทำตารางขอบมนโดยไม่ใช้รูปภาพ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

33.ทำแถบ LOAD ที่สามารถกำหนดเวลาได้ พร้อม Redirect ไปหน้าที่เราตั้ง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

34.ทำให้ LOAD WEBSITE พร้อมกันใน 2 FRAME ได้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

35.เข้ารหัสข้อความแบบมี KEY ด้วย Javascript ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

36.ทำตารางขอบมนแบบมีลูกเล่น ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

37.ทำตารางแบบมีสีพื้นหลังของแถวสลับสี ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

38.แสดงจำนวนเว็บไซต์ที่เคยเข้าเยี่ยมชมมา ในรายการ BACK ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

39.ทำการเข้ารหัสแบบ XOR ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

40.ทำแสดงข้อมูลแบบแผนภูมิแท่งแบบง่ายๆ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3