เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ จะนำไปใช้เป็นแถบ LOAD ก็ได้นะครับ ดีเหมือนกัน