เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ ลองกดเลือกหน้าดูครับ แล้วก็ลองนำ MOUSE ไปวางที่รูปลูกศรเพื่อเลื่อนหน้าขึ้น - ลง ครับ

หน้าที่ 1
เนื้อหาของหน้าที่ 1
จบเนื้อหาหน้าที่ 1
หน้าที่ 2
เนื้อหาของหน้าที่ 2
จบเนื้อหาหน้าที่ 2
หน้าที่ 3
เนื้อหาของหน้าที่ 3
จบเนื้อหาหน้าที่ 3