ในหน้านี้นะครับ ลองพิมพ์คำว่า "namkiat" ที่ KEYBOARD ดูครับ จะมี POPUP ขึ้นมาครับ ลองนะไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ แล้วคำที่จะให้พิมพ์จัเป็นภาษาไทยกได้นะครับ