เป็นแบบด้านล่างครับ แล้วลองกด REFRESH หน้านี้ดูครับ จะเห็นว่าขนาดต้นไม้เปลี่ยนไป