ด้านล่างครับ

คุณสามารถใส่ WEBSITE ที่ต้องการให้เปิดลงไปในช่อง "WEBSITE" แล้วก็สามารถที่จะกำหนดค่าของหน้าต่างที่จะให้เปิด WEBSITE ที่เรากรอกไปได้อีกด้วยครับ

 

WEBSITE : : URL : Toolbar : Location : Directories : Status : Menubar : Scrollbars : Resizable : Width : Height