เป็นแบบด้านล่างครับ จะคำนวณมาเองเลยว่ามีกี่ % จากจำนวนทั้งหมดเท่าไร

ข่าวของต่างประเทศที่คนชอบดูมี % ดังนี้