ถาม PASSWORD ตอนเข้ามา


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ