ทำแบบ FORM ให้กรอก USERNAME และ PASSWORD
แบบตั้งได้หลายชุดและหลายหน้า


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดง FORM LOGIN ที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ