มีตารางมาบอกว่า PASSWORD คืออะไร แต่คนอื่นจะดูได้
ยากถ้าไม่ใช่เจ้าของ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดง FORM ที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ