ทำให้กรอก PASSWORD ก่อนเข้าหน้า โดย PASSWORD คือชื่อหน้า


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดง FORM ที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ