การตั้งรหัสผ่านแบบนี้จะตั้ง PASSWORD ได้ 2 ชุดนะครับ

ตัวอย่างที่เราตั้งไว้นะครับ

1.ถ้าคุณพิมพ์ USERNAME : dog PASSWORD : cat จะไปที่หน้าหลักครับ
2.ถ้าคุณพิมพ์
USERNAME : pen PASSWORD : pencil จะไปที่ http://www.thaiwebcreator.com ครับ