เป็นแบบด้านล่างนี้ครับคุณสามารถที่จะทำการตั้ง USERNAME & PASSWORD ได้ตามจำนวนที่ต้องการนะครับ โดย USERNAME & PASSWORD 1 ชุดจะได้ 1 หน้าครับ
และถ้ามี
USERNAME & PASSWORD 2 ชุดก็ไปได้ 2 หน้า เป็นต้นครับ ลองดูนะครับ

ถ้าคุณกรอก USERNAME : code และ PASSWORD : 123  จะไปยัง http://www.thaiwebcreator.com
ถ้าคุณกรอก USERNAME : tukyang และ PASSWORD : 456  จะไปยัง http://www.codetukyang.com
ถ้าคุณกรอก USERNAME : au และ PASSWORD : 789  จะไปยัง http://www.gazib.com

Username : Password :