เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ

ลองกรอกเป็น precode1 หรือ precode6 และ precode100 ดูครับ จะพบว่า ถ้ากรอก 2 อันแรกจะมีหน้าชื่อนั้นขึ้นมา แต่ถ้ากรอกอันหลังนี่จะไม่มีหน้านั้น
เพราะใน Folder ระดับนี้ผมมีหน้าชื่อ precode1 กับ precode6 แต่ไม่มีหน้าชื่อ precode100

กรุณากรอกรหัสผ่าน :