รูปวิ่งจากขวาไปซ้ายตอน LOAD หน้าเสร็จ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดงภาพที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ


เพิ่ม onload="hdynAnimation()" เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบนี้ครับ