นำ MOUSE ไปวางบนรูปแล้วรูปเปลี่ยนทำ LINK ได้


ต้องการให้แสดงรูปที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ