มีแว่นขยายไว้ขยายรูปภาพ


ให้คุณ SAVE รูปประกอบไปด้วยครับ ด้านล่างนี้เลยครับ

    

นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดงภาพที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ


เพิ่ม onLoad="init()" เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ