ทำรูปภาพเป็นปุ่ม BACK และ FORWARD และชี้ MOUSE ที่ภาพแล้ว
มีข้อความที่ STATUSBAR ด้วย


ต้องการให้แสดงปุ่มที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ