คลิ๊กที่ภาพแล้วมี URL ของภาพนั้นขึ้นมาที่ TEXT BOX


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดงรูปที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ


ต้องการให้แสดง TEXT BOX ที่แสดง URL ของรูปที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ


เพิ่ม onLoad="isReady=true" เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ