มีรูปภาพ 2 รูป เด้งขึ้นลงในหน้าจอไปเรื่อยๆ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ


เพิ่ม onLoad="start()" เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ