มีรูปภาพเปลี่ยนไปมาอยู่ในกรอบกลมๆที่เด้งไปมา


เพิ่ม xmlns:v = "urn:schemas-microsoft-com:vml" เข้าไปใน <html> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ