เลื่อนรูปภาพไปซ้ายขวาได้โดยกดที่ Keyboard


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ


เพิ่ม OnLoad="moveImage()" เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบนี้ครับ