ทำ Auto Resize เพื่อลดขนาดกว้าง/ยาว ของรูปภาพ


ต้องการให้แสดง รูปภาพ ที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ