คลิ๊กภาพแล้วแสดง URL ของภาพ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดง รูปภาพ ที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ