ทำให้มีการเปลี่ยนภาพอัตโนมัติโดยมีการ FADE ก่อน


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดงรูปที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ