ภาพ .GIF ถูกเล่น เมื่อ LOAD หน้าเสร็จเท่านั้น


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ


เพิ่ม OnLoad="doGIF()" เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ