==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับ รูปภาพ) หน้า 2

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3


hosting


21.นำ MOUSE ไปวางบนรูปแล้วรูปเปลี่ยนทำ LINK ได้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

22.มีแว่นขยายไว้ขยายรูปภาพ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

23.นำ MOUSE ไปวางบนรูปภาพแล้วรูปภาพชัดขึ้นอย่างเร็ว ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

24.ทำ SPORTLIGHT รูปภาพเมื่อเอา MOUSE วาง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

25.ทำไฟฉายส่องรูปจากด้านบน ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

26.ชี้ที่ LINK แล้วรูปภาพที่อยู่ด้านล่างจะมีขนาดเปลี่ยนไป ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

27.ถ้ารูปภาพในหน้าที่ใส่ CODE ไม่ขึ้นจะมีภาพที่เรากำหนดขึ้นมาแทน ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

28.รูปภาพเลื่อนจากขวาไปซ้ายพร้อมมีบอกชื่อรูปใต้ภาพ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

29.ทำรูปภาพเลื่อนไปตามขอบของหน้าจอไปเรื่อยๆ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

30.ทำรูปภาพเลื่อนเองไปเรื่อยๆจากซ้ายไปขวาและขวาไปซ้าย ในตำแหน่งที่เรากำหนด ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

31.ทำรูปภาพเป็นปุ่ม BACK และ FORWARD และชี้ MOUSE ที่ภาพแล้วมีข้อความที่ STATUSBAR ด้วย ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

32.คลิ๊กที่ภาพแล้วมี URL ของภาพนั้นขึ้นมาที่ TEXT BOX ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

33.มีรูปภาพ 2 รูป เด้งขึ้นลงในหน้าจอไปเรื่อยๆ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

34.ทำ ALBUM รูปภาพ สามารถค้นหาภาพได้ แบบ ONLINE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

35.ชี้ MOUSE ที่รูปภาพแล้วมีหน้าต่างที่มีข้อความเปลี่ยนไปมาขึ้นมา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

36.มีรูปภาพมา SLIDE ทับๆกัน ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

37.มีรูปภาพเปลี่ยนไปมาอยู่ในกรอบกลมๆที่เด้งไปมา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

38.คลิ๊ก MOUSE ที่ภาพแล้วภาพจะถูก ZOOM ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

39.ทำเงาที่เปลี่ยนทิศทางเองไปเรื่อยๆ ให้กับรูปภาพ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

40.ทำ ALBUM รูปภาพ แบบมีปุ่มเลือกรูปถัดไปและย้อนกลับ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3