==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับ รูปภาพ) หน้า 3

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3


hosting


41.ทำรูปภาพเลื่อนจากขวาไปซ้ายพร้อมข้อความอธิบาย แบบมีเงาด้วย ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

42.ทำรูปภาพให้เป็นขาวดำ แต่เวลาเอา MOUSE ไปวางมีสี ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

43.ทำรูปภาพเลื่อนจากล่างขึ้นบนไปเรื่อยๆ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

44.ทำรูปภาพเปลี่ยนเองทุก เช้า - เย็น ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

45.ทำรูปภาพเปลี่ยนเองตามวัน จันทร์ - อาทิตย์ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

46.ทำรูปภาพ และ LINK เปลี่ยนเอง ตามวัน จันทร์ - อาทิตย์ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

47.ใช้รูปภาพเป็นปุ่ม Button ที่มีการขยับเวลากด ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

48.ทำให้มีการเปลี่ยนภาพอัตโนมัติโดยมีการ FADE ก่อน ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

49.ภาพ .GIF ถูกเล่น เมื่อ LOAD หน้าเสร็จเท่านั้น ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

50.ขนาดภาพแปรตามขนาดของหน้าจอ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

51.ทำ Drop Down Menu เลือกรูปภาพ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

52.พิมพ์ภาพที่มีทั้งหมดในหน้าที่ใส่ Code ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

53.ทำ Tooltip แบบสวยงามแสดงข้อความอธิบายเพิ่มเติมเมื่อนำ Mouse ไปชี้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ  

54.ทำ ICON รูป NEW ที่หายไปเมื่อหมดอายุ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ  

55.ทำ Auto Resize เพื่อลดขนาดกว้าง/ยาว ของรูปภาพ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ  

56.คลิ๊กภาพแล้วแสดง URL ของภาพ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ  

57.ภาพ BANNER เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

58.แสดงรูปดวงจันทร์ ตามข้างขึ้นข้างแรม ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ  

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3