ลองย่อขยายรูปภาพด้านล่างโดยใช้ MOUSE ย่อขยายรูปภาพเหมือนใน MICROSOFT WORD ดูครับ