ลองเอา MOUSE วางบนรูปด้านล่างดูครับแล้วก็ลองกดที่รูปดูก็จะเป็นอีกรูปครับ