เป็นแบบด้านล่างครับ ลองเอา MOUSE ลากแว่นขยายไปไว้ที่รูปเพื่อขยายรูปภาพครับ ลองดูนะครับ