ลองนำ MOUSE ไปวางบนรูปด้านล่างดูครับ และยังทำเป็น LINK ได้อีกด้วย