รูปพริก

เป็นแบบที่เห็นครับ จะมีรูปภาพเลื่อนซ้ายไปขวา และ ขวาไปซ้าย ไปเรื่อยๆ ครับ แทรกข้อความได้ด้วย