เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ สามารถทำการค้นหาภาพได้ โดยจะทำการค้นหาจากคำอธิบายภาพครับ จะนำไปทำเป็นภาพ ALBUM ของบริษัท
หรือ ALBUM ไว้โชว์เพื่อนก็ได้นะครับเลือกรูปแบบการแสดงรูปภาพเวลาคลิ๊ก

- View pictures in this window.
- View pictures in remote window.

ค้นหารูปภาพ