เป็นแบบที่เห็นนี้ครับ ถ้าภาพใหญ่วงกลมก็จะใหญ่ตามด้วยครับ