เป็นแบบด้านล่างครับ ถ้าขนาดหน้าจอเปลี่ยน ก็จะทำให้ภาพเปลี่ยนขนาดไปด้วย