ลองนำ Mouse ไปวางที่ภาพด้านล่างดูครับ (เป็นแบบใช้ Javascript ช่วย เลยสวยกว่าการใช้คำสั่ง ALT = ... ของ HTML ธรรมดาๆ)