เป็นแบบด้านล่างครับ จะเห็นว่าพอนำ Mouse ไปวาง,กด จะขยับด้วย