เป็นแบบที่เห็นครับ คือถ้ายัง LOAD ไม่เสร็จจะแสดงภาพ FIREFOX แต่พอ LOAD เสร็จจะแสดงภาพเสือชีต้าวิ่ง