สลับข้าง SCROLLBAR จากขวาไปซ้าย


เพิ่ม DIR="rtl" เข้าไปใน <html> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ