เอา MOUSE ไปวางที่ SCROLL BAR แล้ว SCROLL BAR เปลี่ยนสี


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ